OBVEZNI IZBIRNI PREDMET - ATLETIKA

Cilji
• S pomočjo atletske vadbe razvijati hitrost, vzdržljivost, moč, koordinacijo,…
• Opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja.
• Nadgraditi tehnično atletsko znanje (posamezne discipline).
• Spoznati pomen redne športne vadbe atletike.
• Poznati določena atletska pravila.
• Razumeti vpliv atletike na organizem.
• Povezovati različna znanja drugih predmetov (fizika, biologija, etika in družba ...) z atletiko.
• Spodbujati medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost v izbranem športu.
• Spoštovati pravila športnega obnašanja.

Praktične vsebine
• Vaje za spopolnjevanje tehnike teka; predaja štafetne palice v hoji in teku, fartlek, dolgotrajnejši tek v naravi.
• Skok v daljino iz deset- do dvanajstkoračnega zaleta.
• Skok v višino s prekoračno tehniko s pet- do devetkoračnim zaletom, vaje za učenje tehnike flop.
• Met žvižgača z zaletom, suvanje težke žoge.

Teoretične vsebine
• Sredstva atletske vadbe za razvoj različnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti.
• Spremljanje srčnega utripa.
Raven sposobnosti in znanja
• učenci znajo koordinirano in sproščeno teči, teči z visokega in nizkega štarta, predati štafetno palico.
• V hoji in teku, skočiti v daljino z izmerjenega zaleta, skočiti v višino s prekoračno tehniko, metati žvižgača z zaletom.
• Sposobni naj bodo neprekinjeno teči od 9 do 12 minut.
• V tekih, skokih in metih skušajo učenci doseči vrednosti, navedene v publikaciji Cilji šolske športne vzgoje – atletika.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..