glava joomla 3 4 nova3

KAZALO
1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Odgovorna uradna oseba:

Osnovna šola Valentina Vodnika, Ljubljana

Vesna Žagar Gabrovšek, ravnateljica

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Sedež zavoda:


Organigram zavoda

Osnovnošolsko izobraževanje
Priprava hrane

OŠ Valentina Vodnika, Adamičeva 16, 1000 Ljubljana


Preusmeritev na organigram

2.b Podatki uradne osebe , pristojih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Vesna Žagar Gabrovšek , ravnateljica
tel.: (01) 5007 150
fax: (01) 5007 160
e mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

- Register predpisov Slovenije

Zakoni s področja dela zavoda:

- Predpisi z delovnega področja
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o javnih uslužbencih

Predpisi lokalnih skupnosti in šolski pravilniki

- Odlok o ustanovitvi

- Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Valentina Vodnika

- Hišni red

2.d Seznam predlogov predpisov
(preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov- Preusmeritev na trenutno predlagane predpise
2.e Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidencSeznam evidenc na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
Seznam zbirk, ki se nahajajo na spletni strani Informacijskega pooblaščenca1. Evidenca o zaposlenih delavcih.
2. Evidenca o izrabi delovnega časa
3. Evidenca o stroških dela
4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
7. Evidenca videoposnetkov
8. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah
9. Evidenca o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših
10. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
11. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
12. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
13. Zbirka podatkov o uporabnikih prostorov šole
14. Zbirka podatkov o uporabnikih knjižnice
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop prek spleta

Fizični dostop

http://www.os-vv.si/

Na lokaciji šole:
Adamičeva 16, 1000 Ljubljana
Uradne ure:
- vsak delovni dan od 8. do 14. ure

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..