glava joomla 3 4 nova3

LIKOVNO SNOVANJE 1

Predmet likovno snovanje je eno, dve ali tri leta trajajoč program, ki dopolnjuje vsebine rednega pouka likovna vzgoja.

V sedmem razredu se lahko učenci vključijo v LIKOVNO SNOVANJE I.. Načrtovana področja RISANJE , SLIKANJE IN KIPARSTVO zaokrožajo vsebine likovnih nalog tako, da učenci zaključijo eno leto trajajoč program, ki je namenjen predvsem razvoju likovnih zmožnosti in razvoju ustvarjalnosti.
Predmetu je namenjena 1 ura tedensko.
RISANJE - učenci narišejo risbo po poprejšnjem opazovanju z upoštevanjem kompozicijskih odnosov, risbo z motivom in upoštevanjem sorazmerja svetlih in temnih površin ter komponirajo pisane in tiskane tekste ter jih usklajujejo z risbo (strip, voščilnica, knjižna oprema, vabilo....)
SLIKANJE - naslikajo kompozicijo s tremi skladnimi svetlostnimi toni, sliko s kontrastnimi barvami ter modno kompozicijo ali modne dodatke.
KIPARSTVO - relief z razgibano površino in kip iz odpadnih materialov.
MODNO OBLIKOVANJE - izdelava modnih dodatkov.
Predmet je namenjen vsem, ki se radi ukvarjajo z različnimi načini oblikovanja. Delo je praktično naravnano in omogoča učencem ustvarjalno delo. Pretežno se ocenjujejo likovni izdelki, ki izkazujejo osvojeno teoretično znanje učenca.

  • 1

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..