LIKOVNO SNOVANJE 1

Predmet likovno snovanje je eno, dve ali tri leta trajajoč program, ki dopolnjuje vsebine rednega pouka likovna vzgoja.

V sedmem razredu se lahko učenci vključijo v LIKOVNO SNOVANJE I.. Načrtovana področja RISANJE , SLIKANJE IN KIPARSTVO zaokrožajo vsebine likovnih nalog tako, da učenci zaključijo eno leto trajajoč program, ki je namenjen predvsem razvoju likovnih zmožnosti in razvoju ustvarjalnosti.
Predmetu je namenjena 1 ura tedensko.
RISANJE - učenci narišejo risbo po poprejšnjem opazovanju z upoštevanjem kompozicijskih odnosov, risbo z motivom in upoštevanjem sorazmerja svetlih in temnih površin ter komponirajo pisane in tiskane tekste ter jih usklajujejo z risbo (strip, voščilnica, knjižna oprema, vabilo....)
SLIKANJE - naslikajo kompozicijo s tremi skladnimi svetlostnimi toni, sliko s kontrastnimi barvami ter modno kompozicijo ali modne dodatke.
KIPARSTVO - relief z razgibano površino in kip iz odpadnih materialov.
MODNO OBLIKOVANJE - izdelava modnih dodatkov.
Predmet je namenjen vsem, ki se radi ukvarjajo z različnimi načini oblikovanja. Delo je praktično naravnano in omogoča učencem ustvarjalno delo. Pretežno se ocenjujejo likovni izdelki, ki izkazujejo osvojeno teoretično znanje učenca.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..