LIKOVNO SNOVANJE II.

image043obsega področja RISANJA, SLIKANJA, GRAFIKE, PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA IN KOMBINIRANA LIKOVNA PODROČJA.
RISANJE - narišejo risbo v linearni perspektivi, z računalnikom narišejo uravnoteženo kompozicijo, razvijajo si občutek za povezavo med gibom, točko, črto in prostorom.
SLIKANJE - glasba kot likovni motiv
Naslikajo sliko na izbrano glasbeno delo (izberejo priljubljeno glasbeno delo, ob poslušanju ugotavljajo izrazne značilnosti in izberejo ustrezna likovna izrazila (barvni kontrast in tonska ubranost).
GRAFIKA - oblikujejo idejno zasnovo plakata ali izdelajo grafiko v visokem tisku.
PROSTORSKO OBLIKOVANJE - izdelajo idejni osnutek ali maketo lastnega stanovanjskega prostora.
KOMBINIRANA LIKOVNA PODROČJA - od pojma do znaka

Upodobijo izbrani pojem na različne načine.
Predmet je namenjen vsem, ki se radi ukvarjajo z različnimi načini oblikovanja. Delo je praktično naravnano in omogoča učencem ustvarjalno delo. Pretežno se ocenjujejo likovni izdelki, ki izkazujejo osvojeno teoretično znanje učenca.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..