glava joomla 3 4 nova3

NAČINI PREHRANJEVANJA

Opredelitev predmeta

Načini prehranjevanja je enoletni predmet, namenjen učencem 7., 8 in 9. razreda. Izvaja se 1 uro tedensko ali dve uri na 14 dni.
Pri izbirnem predmetu učence poučujemo o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja. Učijo se o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavajo načine prehranjevanja in prehrano v različnih starostnih obdobjih življenja in v posebnih razmerah.

Prehranjenost:

Učenci razumejo pomen ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, uporabljajo in analizirajo ustrezne metode za zagotavljanje stanja prehranjenosti in izdelajo osebne kartotečne liste.

Tradicionalni in drugi načini prehranjevanja:

Ustrezen način prehranjevanja je v skladu s priporočili SZO, vendar se pojavlja vedno več drugačnih načinov, ki mnogokrat nimajo nobene zdravstvene osnove in so nepriporočljivi iz zdravstvenih razlogov. Pomembno je, da take načine prehrane prepoznamo in jih ovrednotimo s pozitivne in negativne strani.

Prehrana v različnih starostnih obdobjih:

V obdobju rasti in razvoja je zahteva organizma po hranilni in energijski vrednosti drugačna kot kasneje, ko organizem le vzdržuje telesne funkcije. Prav tako je tudi pomen hranilnih snovi v prehrani pri različnih obremenitvah organizma drugačen.

Prehrana v posebnih razmerah:

Prehrana je vezana na okolje in stanje, v katerem se nahajamo ter način, kako se oskrbeti s hrano iz virov, ki so nam dostopni, da zadostimo potrebam organizma.

Cilji:
• razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
• nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu Gospodinjstvo;
• poglabljajo znanja predvsem v smislu usmerjanja v nadaljnje šolanje na agroživilskih, gostinsko-turističnih in zdravstvenih šolah;
• razvijajo individualno ustvarjalnost.

  • 1

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..