glava joomla 3 4 nova3

Tekmovanja-za-naj-razredNEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
v 4., 5. in 6. razredu za šolsko leto 2018/2019

Spoštovani starši! Ljubljana, 19. 4. 2018

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o snovni šoli določa pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP), ki se je začel izvajati v šolskem letu 2014/15.
Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Pouk drugega tujega jezika obsega dve uri tedensko, ostalim predmetom je namenjena ena ura na teden.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih predmetov tedensko.

Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za
najmanj 12 učencev.

Znanje učencev se pri teh predmetih tudi ocenjuje. Pri ocenjevanju so ti predmeti izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti razredniku.
Pouk teh predmetov bodo izvajali strokovni delavci naše šole, ki za poučevanje teh predmetov izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta:
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja skozi celotno triletje, torej od 4. do 6. razreda.

Za šolsko leto 2018/19 kot neobvezni izbirni predmet (NIP) učencem 4., 5. in 6. razreda ponujamo:
- drugi tuji jezik: nemščino,
- računalništvo,
- šport,
- tehniko (učencem 4. razreda),
- umetnost (učencem 4. In 5. razreda).

Kratke predstavitve omenjenih neobveznih izbirnih predmetov si lahko preberete na spletni
strani šole od 20. 4. 2018 dalje.
18. 4. 2018 so učitelji NIP predstavili delo pri posameznem predmetu učencem 3. razreda (po oddelkih).

Do srede, 25. aprila 2018 boste na priloženo Prijavnico za NIP zapisali odločitev glede obiskovanja neobveznih izbirnih predmetov otroka v naslednjem šolskem letu.
Spremembe izbire bodo možne le do 28. septembra 2018. Ko učenec predmet izbere, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Pripravila: Polona Lipovec, šolska pedagoginja

Ravnateljica:  Vesna Žagar Gabrovšek

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..