glava joomla 3 4 nova3

Tekmovanja-za-naj-razredNEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
v 4., 5. in 6. razredu za šolsko leto 2017/2018

Spoštovani starši!

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o snovni šoli določa pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP), ki se je začel izvajati v šolskem letu 2014/15.

Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda izvaja pouk drugega tujega jezika, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike. Pouk drugega tujega jezika obsega dve uri tedensko, ostalim predmetom je namenjena ena ura na teden.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih predmetov tedensko.

Učna skupina za izvajanje posameznega neobveznega izbirnega predmeta se oblikuje za
najmanj 12 učencev.

Znanje učencev se pri teh predmetih tudi ocenjuje. Pri ocenjevanju so ti predmeti izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti razredniku.

Pouk teh predmetov bodo izvajali strokovni delavci naše šole, ki za poučevanje teh predmetov izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta:
Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja skozi celotno triletje, torej od 4. do 6. razreda.

Za šolsko leto 2016/17 kot neobvezni izbirni predmet učencem 4., 5. in 6. razreda ponujamo:
- drugi tuji jezik: nemščina,
- računalništvo,
- šport,
- umetnost (za učence 4. razreda).

Kratke predstavitve omenjenih neobveznih izbirnih predmetov si lahko preberete na spletni
strani šole.

Spremembe izbire so možne le do 29. septembra 2017. Ko učenec predmet izbere, ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenci 3. razreda priloženo prijavnico za NIP izpolnite in do 24. 4. 2017 oddate razredničarki.

Ostali razredi oddate prijavnice do 3.5.2017

Pripravila: Ravnateljica:
Polona Lipovec, šolska pedagoginja Vesna Žagar Gabrovšek

Ljubljana, 25. 5. 2014

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..