Na podlagi 1O. člena Pravil šolskega reda izdaja ravnateljica Osnovne šole Valentina Vodnika, Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, Vesna Žagar Gabrovšek

ŠOLSKA PRAVILA ZA UPORABO ORODIJ ZA POUČEVANJE NA DALJAVO

1. člen (namen pravil)

Ta pravila natančno določajo orodja in način uporabe orodij (aplikacij), ki jih šola uporablja za poučevanje na daljavo, pravila lepega vedenja in bontona pri učenju na daljavo, način zagotavljanja varnosti osebnih podatkov udeležencev poučevanja na daljavo in navodila za varno uporabo orodij za poučevanje na daljavo.

Pravila veljajo za vse udeležence poučevanja na daljavo (učitelje, učence in starše) v Osnovni šoli Valentina Vodnika (v nadaljevanju: šola).

PREBERI VEČ - POVEZAVA

PRILOGA A - Nabor orodij za izvedbo poučevanja na daljavo

PRILOGA B - Navodila za uporabo orodij za izvedbo poučevanja na daljavo in pravila vedenja pri uporabi orodij

PRILOGA C - SOGLASJE ZA UPORABO ORODIJ ZA POUČEVANJE NA DALJAVO IN DODELITEV ELEKTRONSKEGA NASLOVA

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada RS 17. 1. 2022 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.
Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21, 200/21 in 2/22) se je spremenil tako, da izjema od napotitve v karanteno na domu velja tudi za učence. Izjema velja za učence, ki so imeli visokorizični stik v vzgojno-izobraževalnem zavodu, razen kadar je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev. Ti učenci se morajo v obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli.

Učencem prav tako ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno, če:
– izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja izjeme od karantene (to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno cepljeni), ali
– predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne le 15, kot je veljalo doslej.
Dopolnjen je tudi 3. člen odloka, tako da jasneje določa izjemo od določbe, ki predpisuje, da osebam, ki so mlajše od 12 let, ni treba izpolnjevati pogoja PCT. Oba odloka začneta veljati 19. 1. 2022.

Razredniki vas bodo sproti obveščali, kdaj je prišlo do visokorizičnega stika v oddelku, tudi zardi potrebnega vsakodnevnega samotestiranja.

Glede na to prosimo, da vaš otrok javi razredniku spremembo, na podlagi katere mu ni potrebno samotestiranje.

Zaenkrat natančnejših informacij nimamo. Ko jih dobimo, vas bomo seznanili z njimi.

Ljubljana, 18. 1. 2022 Ravnateljica:

Vesna Žagar Gabrovšek, l. r.


  • 1

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..