1. Izbrani predmet košarka je enoletni program.

2. Učenci za izbiro košarke ne potrebujejo določenega predznanja, saj se glede na trenutno znanje učencev prilagodi program dela.

3. Izbrani predmet košarka je na programu eno uro tedensko.

4. Naši cilji so naslednji:

- spoznali pomen redne športne vadbe izbranega predmeta,
- razvijali nekatere gibalne in funkcionalne sposobnosti,
- spoznali in izpopolnili tehnične in taktične elemente gibanja igralca z in brez žoge ( različne oblike vodenja, lovljenja in podajanja žoge, menjave oziroma spremembe smeri, varanja nasprotnika z in brez žoge, odkrivanje in prodor po sprejemu žoge, vtekanje in met iz dvokoraka po sprejemu žoge, zapiranje prostora po metu, skok za odbito žogo...);
- spoznali osnovne elemente taktike igre 1.1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 z vključevanjem centra,
- spoznali pravila igre,
- spoznali sodniške znake ter pisanje zapisnika,
- spodbujali medsebojno sodelovanje in zdravo tekmovalnost,
- spoštovali pravila športnega obnašanja,

5. Izbrani predmet košarka se bo izvajal v veliki telovadnici.

6. Znanje bomo preverjali z določenimi gibalnimi nalogami ter ocenili glede na doseženo raven znanja ob koncu programa. Ocenjuje se z ocenami 1 – 5. Zahtevana znanja za določeno oceno bomo določili glede na predznanje posameznika na začetku poučevanja tega predmeta.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..