JedilnikSPREMEMBA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV – NOVOST PRI SUBVENCIJAH ŠOLSKIH KOSIL

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da na novo sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 88/16, ZUPJS – G) širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila (brezplačno kosilo) bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejme družina, je zapisan v odločbi o otroškem dodatku).

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku. Šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji.

Za subvencijo malice ni sprememb in velja enako kot do sedaj.

Starše prosimo, naj preverijo datum veljavnosti odločbe o otroškem dodatku in ob morebitnem skorajšnjem poteku pravočasno vložijo novo vlogo.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..