SEZNAM UČBENIKOV,DELOVNIH ZVEZKOV IN PRIPOMOČKOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Odjava Prehrane

Prehrano lahko odjavljate: moc.liamg@kindovanarherp 
ali
📞
01/5007 189 (org. prehrane) 
📞
01/5007 188 (kuhinja)

NASLOV

PREDMETNA STOPNJA

Adamičeva 16
1000 Ljubljana
☎  01 / 5007 150

📠 01 / 5007 160
is.vv-so@ovtsinjat

RAZREDNA STOPNJA

Vodnikova 162
1000 Ljubljana
☎ 01 / 5007 180
☎ 01 / 5007 181

Spoštovani starši!

Na tej strani so objavljeni seznami učbenikov in delovnih zvezkov po oddelkih za naslednje šolsko leto.

Učenci od 1. do 3. r:
– učbenike si brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada,
– delovne zvezke dobijo brezplačno iz učbeniškega sklada,
– ostale potrebščine starši kupite sami.

Učenci od 4. do 9. r:
– učbenike si brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada,
– delovne zvezke in ostale potrebščine starši kupite sami.

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN

1. DO 5. RAZRED
1.A,   1.B,   1.C
2.A,   2.B,   2.C
3.A,   3.B,   3.C
4.A,   4.B,   4.C
5.A,   5.B,   5.C

6. – 9. RAZRED

UČBENIŠKI SKLAD  – UČBENIKI (povezava)

KUPIJO STARŠI – DELOVNI ZVEZKI IN OSTALE ŠOLSKE POTREBŠČINE:
6. RAZRED
7. RAZRED
8. RAZRED
9. RAZRED

Dostopnost