Usmerjanje in učna pomoč

Otrokom, ki imajo težave pri obvladovanju učne snovi, nudimo dodatno strokovno pomoč. Dolžni smo slediti kontinuumu učne pomoči. stopnja: Sprva otroku s težavami pomoč nudi razrednik, učitelj OPB. Učenca vključimo v dopolnilni pouk. stopnja: V kolikor težave vztrajajo...

Nadarjeni učenci

V 1. triadi poteka delo z nadarjenimi v oblikah notranje diferenciacije v okviru oddelka. V 2. in 3. triadi v oblikah notranje diferenciacije znotraj oddelka ter v obliki manjših učnih skupin. Delo z nadarjenimi se v grobem odvija v treh sklopih. Prvi sklop vključuje...

Vpis v srednje šole

Karierna  orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o različnih programih srednjih šol, trgu dela, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve,...

Karierna orientacija in vpis v srednje šole

Karierna  orientacija je namenjena odkrivanju poklicnih ciljev in možnostih nadaljnjega šolanja. Odločitve skušamo olajšati z nudenjem informacij o različnih programih srednjih šol, trgu dela, vpisnih pogojih posameznih srednjih šol, možnostih zaposlitve,...

Vpis v 1. razred

POSTOPEK VPISA V PRVI RAZRED Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za...
Dostopnost