Odjava šolske prehrane

V primeru vnaprej predvidene odsotnosti učenca od pouka, starši prehrano zanj odjavite en delovni dan prej, do 9. ure zjutraj. V kolikor so razlogi za odsotnost vnaprej nepredvidljivi, odjavite prehrano čim prej. Če tega ne storite, ste plačnik storitev povezanih s prehrano tudi v času odsotnosti učenca. Nepravočasna odjava subvencioniranih obrokov hrane pomeni plačilo polne cene teh obrokov.

Prehrano lahko odjavljate preko elektronskega naslova is.vv-so@kindovanarherp ali na telefonski številki 01/5007 189 (org. prehrane) in 01/5007 188 (kuhinja).

Dostopnost