VODSTVO ŠOLE

VODSTVO ŠOLE

Vesna Žagar Gabrovšek

Ravnateljica

Valerija Japelj

Pomočnica ravnateljice

tel: 01 5007 155
is.vv-so@jlepaj.ajirelav

Aida Zorc

Pomočnica ravnateljice

tel: 01 5007 180
is.vv-so@croz.adia

Dostopnost