Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor

V sklopu ZRSŠ smo se v letošnjem šolskem letu pridružili razvojni nalogi Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor, ki vključuje štiri sklope:

  1. VKLJUČUJOČI FIZIČNI UČNI PROSTOR (Pogled v mojo učilnico/šolo)
  2. VKLJUČUJOČI SOCIALNI UČNI PROSTOR (Pogled v odnose v moji učilnici)
  3. FORMATIVNO SPREMLJANJE IN GLAS UČENCA V VKLJUČUJOČEM UČNEM OKOLJU (Pogled v moj pouk)
  4. GLAS UČENCA IN PARTICIPATIVNO UČENJE 

V letošnjem šolskem letu teče izobraževanje ožjega tima učiteljev, ki bo v naslednjem šolskem letu širilo svoje  pridobljeno znanje na širši kolektiv.

📌
Razvojni projekt – Vključujoča šola predstavitev

Dostopnost