Učenci 7. razredov so pri naravoslovju na ustvarjalen način spoznali raznolikost ekosistemov na našem planetu. V skupinah so izdelali model (travnik, morje, koralni greben, gozd, jama itd.) in ga pred sošolci tudi predstavili. Skupaj smo spoznali dejavnike, ki povzročajo izumiranje rastlinskih in živalskih vrst ter ugotovili, da je glavni sovražnik človek. Poiskali smo ideje, kako bi lahko naše ekosisteme bolje zaščitili, jih zapisali in obljubili, da se jih bomo tudi držali. 
 
Naše makete smo razstavili tudi v avli nove šole. 
Vseh obiskov 13, od tega danes 1.
Dostopnost