Seznam evidenčnih naročil

 NASLOV PREDMETNA STOPNJA Adamičeva 161000 Ljubljana☎  01 / 5007 150 01 / 5007 is.vv-so@ovtsinjat061   RAZREDNA STOPNJA Vodnikova 1621000 Ljubljana☎ 01 / 5007 180☎ 01 / 5007 181 Seznam evidenčnih naročil Leto 2023 SEZNAM ODDANIH EVIDENČNIH NAROČIL 2023...

Vpis v 1. razred

POSTOPEK VPISA V PRVI RAZRED Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis v 1. razred poteka v mesecu februarju za...

Akti in obrazci

 NASLOV PREDMETNA STOPNJA Adamičeva 161000 Ljubljana☎  01 / 5007 150 01 / 5007 is.vv-so@ovtsinjat061   RAZREDNA STOPNJA Vodnikova 1621000 Ljubljana☎ 01 / 5007 180☎ 01 / 5007 181  Odjava Prehrane Prehrano lahko odjavljatena e-naslovu:ilais.vv-so@kindovanarherp📞...

Odjava šolske prehrane

V primeru vnaprej predvidene odsotnosti učenca od pouka, starši prehrano zanj odjavite en delovni dan prej, do 9. ure zjutraj. V kolikor so razlogi za odsotnost vnaprej nepredvidljivi, odjavite prehrano čim prej. Če tega ne storite, ste plačnik storitev povezanih s...
Dostopnost