POMEMBNI KONTAKTI IN POVEZAVE

POMEMBNI KONTAKTI IN POVEZAVE V PRIMERU STISKE ALI OGROŽENOSTI Reševalci 112 Policija 113 ali 080 12 00 (anonimni telefon) Dežurni epidemiolog (splošne informacije 031 646 617, 031 619 118) Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Šiška (01 58 39 800)...

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmetiNeobvezni izbirni predmeti OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI KAJ SO  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ? Izbirni predmeti so način prilagajanja OŠ individualnim razlikam in interesom učencev.  IP omogoča učencem, da ob lastni izbiri poudarijo in razvijajo svoje...

Štipendije

Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS št. 99/2013) lahko najdete na naslednjem spletnem naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201356&stevilka=2139   Namen Pogoji Kdo dodeli štipendijo Državna štipendija https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/ pomoč...

Delo z učenci priseljenci

Učenci priseljenci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolišu. Na podlagi 10. člena Zakona o osnovni šoli imajo otroci, ki so tuji državljani oz. osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki...

Usmerjanje in učna pomoč

Otrokom, ki imajo težave pri obvladovanju učne snovi, nudimo dodatno strokovno pomoč. Dolžni smo slediti kontinuumu učne pomoči. stopnja: Sprva otroku s težavami pomoč nudi razrednik, učitelj OPB. Učenca vključimo v dopolnilni pouk. stopnja: V kolikor težave vztrajajo...
Dostopnost