Druge oblike pomoči

Botrstvo

Humanitarni program Botrstvo v Sloveniji (https://www.boter.si/ ) je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi težke materialne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Program Botrstvo se izvaja s pomočjo redne mesečne podpore botrov svojim varovancem in preko sklada Botrstva.

Kako se vključiti? https://www.boter.si/o-botrstvu/vkljucitev-otroka-v-projekt-botrstvo/

Za vključitev se obrnete na socialno delavko Katarino Granda,
is.vv-so@adnarg.aniratak.

 

Veriga dobrih ljudi

Veriga (https://www.verigadobrihljudi.si/ ) dobrih ljudi želi opolnomočiti družine v stiski. Številne družine se namreč ob nenadnem izpadu dohodka, ki je lahko posledica smrti, bolezni ali nasilja v družini, znajdejo v situaciji, ki je same ne zmorejo rešiti. Da se preprečijo dolgoročne posledice, je nujna takojšnja pomoč. Temelj projekta je celosten program pomoči s posebnim načrtom opolnomočenja, ki družinam omogoča aktivno reševanje težav in dolgoročno samostojnost. Za pomoč pri vključitvi se lahko obrnete na svetovalno delavko Katarino Granda, is.vv-so@adnarg.aniratak.

Dostopnost