Subvencija prehrane

Šolsko   prehrano   urejata   Zakon   o   šolski   prehrani (Uradni list RS št. 3/2013) in Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS št. 40/2012).

Vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila staršem ni potrebno oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter ustrezno znižala višino položnice za malico in kosilo.

Dostopnost