Subvencije šole v naravi

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju šole v naravi (Ur. l. RS 61/ 2004) imate starši možnost zaprositi za subvencioniranje.

Do subvencije šole v naravi oziroma strnjenega tečaja plavanja so upravičeni učenci iz družin, ki izpolnjujejo določene kriterije, navedene v 13. členu omenjenega pravilnika.

Starši, ki menijo, da so  upravičeni  do  subvencije,  ob prijavi oddaje vlogo, v kateri navedejo razloge za pomoč. Vloge sprejema socialna delavka Katarina Granda,
is.vv-so@adnarg.aniratak.

Dostopnost