glava1NAVODILA:

Učenci 7. do 9. razreda bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali tudi izbirne predmete.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik zadnjega triletja devetletke. Ker je to tisti del programa, ki ga učenci lahko izbirajo, je pomembno, da je odločitev čim bolj v skladu z njihovimi interesi in zmožnostmi.

Izbirni predmeti so ocenjeni in imajo vsak svoj strokovno potrjen učni načrt.
Opis izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021 najdete pod rubriko za učence –> obvezni izbirni predmeti –> 7., 8., 9. razred. Ta vam bo v pomoč, da bodo učenci lažje izbrali predmete, ki jih zanimajo.

Obvezne izbirne predmete bodo izbirali učenci 6., 7. in 8. razreda za prihodnje šolsko leto.

Vas, spoštovani starši, prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, kajti vi ste tisti, ki svojega otroka najbolj poznate.

Obvezni izbirni predmeti so razdeljeni v skupine, in sicer:
• triletni predmeti (učenec jih lahko izbere vsa tri leta)
• enoletni predmeti vezani na razred
• enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati).

Izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko, razen tujemu jeziku, ki sta mu namenjeni dve uri tedensko.
Izbirni predmeti se ocenjujejo. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo.
Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri ostalih predmetih, vsako
odsotnost morajo starši opravičiti.
O roku za prijavo na obvezne izbirne predmete boste pravočasno obveščeni.
Učenci bodo predhodno prejeli prijavnice skupaj z zloženko v kateri so kratke predstavitve posameznih predmetov.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..